4-Elements

Βελτίωση εκμάθησης ξένων γλωσσών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των ενηλίκων μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ

A collection of e-books for learning English and about intangible cultural heritage

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από όσο γνωρίζουμε αυτή η συλλογή είναι ένα σπάνιο εγχείρημα του είδους του. Ενώ προορίζεται για την ηλεκτρονική μάθηση και διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας, είναι ταυτόχρονα αφιερωμένη στην ηλεκτρονική εκμάθηση και διδασκαλία σχετικά με την άυλη ευρωπαϊκή κληρονομιά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων-στόχων των ενηλίκων εκπαιδευόμενων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  4 ELEMENTS

Η συλλογή των ηλεκτρονικών βιβλία είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα  του 4 elements, ενός Ευρωπαϊκού Erasmus+ K2 προγράμματος με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από εταίρους από επτά ευρωπαϊκές χώρες[1]. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους  αγγλικά, καθώς και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά με έμφαση στους μύθους, τους θρύλους και τις ιστορίες που σχετίζονται με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης: τη γη, τη φωτιά, το νερό και τον αέρα. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα έπρεπε να προσαρμοστεί στις ανάγκες συγκεκριμένων μαθησιακών ομάδων, όπως άτομα με δυσλεξία, προβλήματα ακοής, ή μεγαλύτερα άτομα με προβλήματα που μπορεί να έχουν προκύψει λόγω της ηλικίας. Αυτές οι προσδοκίες διαμόρφωσαν τη σύνθεση της συνεργασίας, τα μέλη της οποίας έχουν διαφορετικές, σπάνιες, αλλά συμβατές γνώσεις που οδηγούν σε μια πραγματικά δημιουργική σχέση συνεργασίας, όπου τα καθήκοντα θα μπορούσαν να διανεμηθούν εξίσου και η μάθηση για όλους να ήταν αναπόφευκτη.  

 

Αυτό που αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολύτιμο είναι ότι οι μύθοι, οι θρύλοι και οι ιστορίες είναι κατ’ εξοχήν ένας κοινός ευρωπαϊκός πολιτιστικός που προέρχεται από την Ινδοευρωπαϊκή κουλτούρα, που, αρχικά, μελετήθηκε από τους αδελφούς Grimm. Επιπλέον, η γνώση τους αυξάνει την ευρωπαϊκή πολιτιστική συνείδηση. Η αρχική μας υπόθεση ότι πολλοί μύθοι, θρύλοι και ιστορίες που υπάρχουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους, επικυρώνεται από το έργο αυτό.  Ακόμη, οι συντάκτες του έργου 4-elements έχουν διαπιστώσει ότι τα τέσσερα στοιχεία δεν περιορίζονται μόνο στην υπόσταση της γης, της φωτιάς, του νερού και του αέρα, αλλά στις εικόνες που συνδέονται με αυτά. Μπορεί να είναι όμοια ή ανόμοια.

 

Οι εταίροι συνεργάστηκαν, για να παράγουν τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα: 

  • μία διαδραστική βιβλιοθήκη πόρων με θεωρητικά εθνικούς και τοπικούς μύθους, θρύλους και ιστορίες που οδηγούν στην ανάλυση και τη γνώση τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόρος διδασκαλίας και μάθησης.
  • το Εννοιολογικό Υπόβαθρο του έργου (η μεθοδολογία).
  • ένα συνδυαστικό Μάθημα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (blended course) τόσο για τους εκπαιδευτικούς ενηλίκων, όσο και για  τους μαθητές τους.
  • ηλεκτρονικά βιβλία για ένα γενικό κοινό μάθησης ενηλίκων.
  • ένα είδος προσαρμοσμένης σύνοψης των «εθνικών και τοπικών» μύθων, θρύλων και ιστοριών στα αγγλικά που μεταφράζονται στις εθνικές γλώσσες.
  • κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς και προτάσεις.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ;

Αυτή η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, κυρίως καθηγητές αγγλικών, και στις ομάδες μαθητών τους. Ενώ τελικά αυτή η συλλογή στοχεύει σε γενικές ομάδες που περιλαμβάνουν ενήλικες και ηλικιωμένους, τα ηλεκτρονικά αυτά βιβλία έχουν προετοιμαστεί, επίσης, σε συνάφεια με τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με δυσλεξία και των ατόμων με προβλήματα ακοής. Οι ειδικές προσαρμογές του υλικού, ωστόσο, υποστηρίζουν τη γενική ευπλασία του ανθρώπινου εγκεφάλου και ως εκ τούτου αποτελούν ένα πλεονέκτημα για όλους τους μαθητές. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά βιβλία αυτά θα είναι ενδιαφέροντα για εκπαιδευτικούς ενηλίκων, οι οποίοι είναι πεπεισμένοι ότι η διδασκαλία μίας δεύτερης γλώσσας δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη διδασκαλία για τον πολιτισμό στον οποίο δημιουργείται, δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 Κάθε ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελείται από διάφορα τμήματα. Δεν περιέχουν όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία όλες τις ενότητες και όλους τους τύπους άσκησεων. Καθένα ξεκινά με εισαγωγικές δραστηριότητες, δηλαδή εισαγωγικές ερωτήσεις σχετικά με το βασικό θέμα του μαθήματος. Οι εισαγωγικές ερωτήσεις μπορεί να συνοδεύονται από εικόνες που ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών ενηλίκων.

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής ενηλίκων να αποκτήσει μια ευρύτερη εικόνα των εννοιών, των γεγονότων και των ονομάτων που αναφέρονται στο μάθημα εκ των προτέρων. Οι εισαγωγικές δραστηριότητες μπορεί, επίσης, να απαιτούν κάποια γνώση που προσφέρεται από το Πολιτισμικό Υπόβαθρο ( Μεθοδολογία) ή / και από τη Βιβλιοθήκη διαδραστικών πόρων.

Όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία περιέχουν ένα τμήμα λεξιλογίου με ασκήσεις (ορισμούς λέξεων, συμπλήρωση ασκήσεων κ.λπ.), που σχετίζονται με το βασικό θέμα του μαθήματος που είναι είτε μύθος, θρύλος ή ιστορία. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να ελέγχει την κατανόηση του λεξιλογίου χρησιμοποιώντας την επικοινωνιακή άσκηση. Για παράδειγμα, υπηρέτης: Ποιος έχει υπηρέτες σε αυτήν τη χώρα; Τι κάνουν οι υπηρέτες; Είναι υπηρέτες κυρίως γυναίκες ή άντρες; Οι υπηρέτες αντιμετωπίζονται σαν μέλη της οικογένειας;

Ανάλογα με το επίπεδο της γλώσσας για το οποίο προορίζεται το ηλεκτρονικό βιβλίο, η ενότητα που αναφέρεται στο Πολιτισμικό Υπόβαθρο μπορεί να περιέχει μόνο μερικές προτάσεις ή μπορεί να είναι αρκετά εκτεταμένη, με ασκήσεις που σχετίζονται με αυτήν.

Η Ακουστική ενότητα προσφέρει μια δραστηριότητα ακρόασης η οποία μπορεί να ακολουθείται από ασκήσεις κατανόησης, για παράδειγμα με ερωτήσεις σωστό-λάθος κ.λπ..

Το πιο σημαντικό μέρος του ηλεκτρονικού βιβλίου, ωστόσο, είναι το κείμενο του μύθου, του θρύλου ή της ιστορίας. Μπορεί να υπάρχουν ιστορίες που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα και ιστορικά στοιχεία, καθώς και με τα έθιμα που διατηρούνται στην περιοχή, που περιέχουν τα τέσσερα στοιχεία. Αυτό το τμήμα του ηλεκτρονικού βιβλίου ακολουθείται από ασκήσεις κατανόησης και προηγείται των δραστηριοτήτων των προηγούμενων ενοτήτων.

Πρόσθετες δραστηριότητες μπορούν να προταθούν ή να δημιουργηθούν από τον  εκπαιδευτή ενηλίκων ή από τους εκπαιδευόμενους.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία προσφέρουν επιπρόσθετους πόρους για τους εκπαιδευόμενους.

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ, ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γιατί να μελετήσουμε ταυτόχρονα την αγγλική γλώσσα και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά; Σε περιόδους κρίσεων, οι Ευρωπαίοι πρέπει να επιτύχουν ένα είδος πνευματικής συνοχής που θα οδηγήσει στην ευρωπαϊκή τους ευαισθητοποίηση και θα καταστήσει την Ευρώπη μια πολιτιστική κοινότητα και όχι μια κοινότητα ασταθών οικονομικών συμφερόντων. Ελπίζουμε να συμφωνείτε. Εάν ναι, ας εξετάσουμε μερικές βασικές έννοιες που συναντάμε σε αυτήν τη συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ;

 Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ως επί το πλείστον απτή, υλική, μνημειώδης, μεγάλη, και υψηλής αισθητικής αξίας, ενώ η άυλη πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι ούτε απτή ούτε σταθερή, αφού είναι ένας ζωντανός πολιτισμός, μια διαδικασία που διεξάγεται μέσα στις πολιτισμικές κοινότητες. Υπάρχουν κριτήρια που καθιστούν αυτήν την κουλτούρα πολιτιστική κληρονομιά: η αυθεντικότητα, η κοινότητα, η μαρτυρία, τα χαρακτηριστικά, ο κίνδυνος της εξαφάνισης. Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποφασίζεται από μια κοινότητα και αποτελεί μέτρο για την ενδυνάμωση της κοινότητας. Είναι σημαντικό για μια κοινότητα, την ταυτότητά της και την αυτο-αντίληψη να έχει κάτι πολύτιμο που να την αντιπροσωπεύει.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα για το τι μπορεί να είναι άυλη πολιτιστική κληρονομιά: η λαογραφία, ο πολιτισμός, η τέχνη, τα έθιμα, οι οικογένεια, η κοινότητα, οι γνώσεις και οι δεξιότητες, η ταυτότητα, η παράδοση, οι τόποι, η μνήμη, αλλά και οι μύθους, οι θρύλου,οι ιστορίες, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Εν ολίγοις, η άυλη πολιτιστική κληρονομιά γίνεται κληρονομιά εάν μια κοινότητα αποδίδει σε αυτή πολιτιστικές, κοινωνικές και αισθητικές αξίες.

  

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ, ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ;

 Χρησιμοποιώντας αυτή τη συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων, οι μαθητές θα κατανοήσουν τι διαφοροποιεί ή ενώνει μύθους, θρύλους και ιστορίες. Αρχικά, οι μύθοι, οι θρύλοι και οι ιστορίες βασίζονται σε συλλογικές αναπαραστάσεις.

 

Μύθοι

Οι παλαιότεροι μύθοι είχαν να κάνουν με τη θρησκεία, την τέχνη και τη φιλοσοφία. Στην αρχαιότητα, όταν οι μύθοι είχαν ακόμα μια κεντρική θέση στην πνευματική ζωή μιας κοινωνίας, αποτελούσαν μεταφορές αλήθειας που διδάσκονταν, για να την ενστερνιστούν. Ορισμένοι, ωστόσο, είδαν τους μύθους ως μια προσπάθεια εξήγησης φυσικών φαινομένων σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Οι μύθοι έχουν τις ρίζες τους στο ανθρώπινο υποσυνείδητο! Ποιοι είναι οι κύριοι μυθικοί χαρακτήρες; Αρχικά, ο μύθος υποδηλώνει μια ιστορία για τους θεούς, αλλά μπορεί, επίσης, να αφορά σε ανθρώπους, όπως ανθρωπομορφισμένα ζώα ή πολιτιστικούς ήρωες, η δράση των οποίων βρίσκεται σε έναν προγενέστερο κόσμο, όταν η Γη ήταν διαφορετική από τη όπως εμείς την ξέρουμε. Μπορούν, επίσης, να δράσουν σε έναν άλλο κόσμο, όπως ο υπόγειος κόσμος ή ο ουρανός.

 

Θρύλοι

Οι θρύλοι υποτίθεται ότι είναι ειλικρινείς αφηγήσεις ανθρωπίνων ενεργειών και είναι γεωγραφικά περιορισμένοι. Συχνά, αποκτούν τη δεύτερη ζωή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στους θρύλους υπάρχουν υπερφυσικά όντα, όπως τα ξωτικά του νερού, τα φίδια, οι δράκοι κ.λπ..

 

Ιστορίες

 Τα παραμύθια επικοινωνούνται άμεσα! Δεν έχουν ψυχολογική εξήγηση και δεν ασχολούνται με λεπτομέρειες. Οι ιστορίες είναι αληθινές ιστορίες με ανθρώπους ως πρωταγωνιστές. Απλά σκεφτείτε παραμύθια ή λαϊκές ιστορίες που ξέρετε. Παρ 'όλα αυτά, τα τέσσερα στοιχεία είναι παρόντα και στα παραμύθια, υποστηρίζονται ή αντιτίθενται στη δράση του ανθρώπου.

 

Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία και τι αντιπροσωπεύουν;

Στην αρχαία Ελλάδα, τα τέσσερα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα της φύσης και μάλιστα όλων των ουσιών. Στα τέσσερα στοιχεία συγκεντρώνονται οι επικρατούσες εικόνες της κουλτούρας μας.

Ο Gaston Bachelard (1884–1962), ένας φιλόσοφος της επιστήμης, ήταν ο πρώτος που ανέλυσε τη φαντασία σε σχέση με μια ουσία. Τα τέσσερα στοιχεία (νερό, γη, φωτιά, αέρα) συνδέονται με πλούσιες, ασταθείς εικόνες στη λογοτεχνία, τους μύθους, τους θρύλους και τις ιστορίες. Υπάρχει η υλική πλευρά των τεσσάρων στοιχείων, όπως υπάρχουν και εικόνες που σχετίζονται με αυτά!

 

Η γη είναι  απαλή ή σκληρή. Ο Bachelard παρομοιάζει το χώμα και το υπέδαφος με την ηρεμία και την έννοια του «ανήκειν». Η μητέρα Γη συμβολίζει τη μητρότητα, αλλά και την ηρεμία και τον ακαταμάχητο κίνδυνο.

 

Το γόνιμο χώμα - ένα μέρος όπου ξεκινάει ή αναπτύσσεται κάτι σε μεγάλες ποσότητες. Σύμφωνα με διάφορες ευρωπαϊκές ιστορίες, ο κόσμος ήταν αρχικά βραχώδης. Το εύφορο έδαφος σχηματίστηκε από το σώμα του Θεού, τα ερείπια που είχε αφήσει ο Θεός στη Γη. Αυτή η παράδοση φαίνεται, για παράδειγμα, στο γερμανικό μύθο, στον οποίο θυσιάζεται ο γίγαντας Ymir, προκειμένου να τονώσει τη γονιμότητα του εδάφους. Η σάρκα του παράγει γόνιμο χώμα, το αίμα του παράγει τη θάλασσα και τις λίμνες, τα αιμοφόρα του αγγεία παράγουν ποτάμια, τα μαλλιά του γίνονται δέντρα, τα οστά του γίνονται βουνά και ο εγκέφαλός του, σύννεφα.

 

Οι νάνοι και τα άλλα υπερφυσικά πλάσματα λέγεται ότι προστατεύουν τον μυστηριώδη κόσμο των γήινων θησαυρών (ορυχεία, πολύτιμοι λίθοι, πηγές νερού, γόνιμα χωράφια) και συνδέονται με λαϊκές εικόνες. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι γήινοι θησαυροί εποπτεύονταν από νάνους και άλλα μικροσκοπικά υπερφυσικά όντα που εμφανίζονται παντού - στα δάση, τις παλιές κουφάλες δέντρων, τα βουνά, τα ορυχεία, τα έλη, καθώς και δίπλα στα τζάκια, στα σιδεράδικα ή στα καταστήματα παπουτσιών.

 

Το νερό προκαλεί ονειρικές εικόνες. Καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, όσοι γεννήθηκαν κοντά σε ποτάμια, λίμνες κ.λπ. δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς νερό και χωρίς να το ονειρευτούν. Ο Gaston Bachelard θαυμάζει μια ήρεμη, καθαρή επιφάνεια νερού με διαφαινόμενες εικόνες, όπως και τα σκοτεινά βάθη των υδάτων όπου γεννιούνται μύθοι και φαντάσματα.

 

Φωτιά και φλόγα. «Οτιδήποτε αλλάζει γρήγορα μπορούν να εξηγηθεί από τη φωτιά.»

Η φωτιά αντιπροσωπεύει το καλό και το κακό (όπως και όλα τα άλλα στοιχεία). Έτσι, στα μάτια του Gaston Bachelard, η φωτιά δημιουργεί εικόνες πάθους και ενθουσιασμού, αλλά και καταστροφής: Η φωτιά μπορεί να καταστρέψει το σπίτι και όλα τα υπάρχοντά σας σε λιγότερο από μία ώρα και μπορεί να μειώσει ένα ολόκληρο δάσος σε ένα σωρό από τέφρα και καμένα ξύλα.

 

Ο αέρας, ένα μείγμα αερίων, σχετίζεται με το όνειρο της πτήσης, τις εικόνες της πτώσης, τον γαλάζιο ουρανό, τα αστέρια, τα σύννεφα, τα δέντρα, τον άνεμο, τον θυελλώδη καιρό κ.λπ..

 

 

 


Lesson Plans

Charles Vs Pot B1
...
The Moon Extinguishers B1
...
The Northern Lights B1-B2
...
The Treasure Bearers In The Wheel Hub A2-B1
...
Saint George And The Dragon B1
...
The Drummer Of The Bruc A2-B1
...
Merlin B1
...
Mistral Legend B1
...
Daedalus And Icarus B1
...
Prometheus And The Present Of Fire B1
...
Il Toro A2
...
The Two Horns Of The Bisalta A2-B1
...
Jami Dragon C1
...
Water Sprite Of Bohinj Lake C1
...