ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

...
CVO EduKempen

Το CVO EduKempen είναι ένα ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων που εδρεύεει στο κέντρο της περιοχής Kempen (Βέλγιο). ΤΟ κέντρο προσφέρει διδασκαλία γερμανικών και ολλανδικών για αλλοδαπούς, καθώς και επιστήμες υπολογιστών, οικονομία, τουρισμό κα ιεπαγγελματική εκπαίδευση. Το κέντρο είναι δημόσια ίδρυμα και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Τμήμα Εκπαίδευσης τηε Φλάνδρεας με περιφερειακή εμβέλεια και περισσότερους από 6.000 μαθητές μερικής απασχόλησης. Το ιστιτούτο συμμετέχει σε πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα που αφορούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών, τις γλώσσες και την εκπαίδευση στις φυλακές.

...
DomSpain Consulting

Το DomSpain είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις επαγγελματικές σπουδές, τις γλώσσες, τις νέες τεχνολογίες, καθώς και τις επαγγελματικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Ειδικεύεται στις ξένες γλώσσες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την οικονομία. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και εργαστηρίων, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες ανάγκες οποιασδήποτε μορφής (μακρόχρονα ή εντατικά μαθήματα, προγράμματα e-learning, κ.λπ.). Επιπλέον διοργανώνει, σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε είδους εκπαίδευση, διεθνή προγράμματα, job shadowing, κ.λπ. για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και διοικητικούς υπαλλήλους ή άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.
Το DomSpain διαθέτει ένα τεχνικό τμήμα που από τη μια παρέχει εκπαίδευση σε τεχνολογικούς πόρους για μαθητές και από την άλλη σχεδιάζει και αναπτύσσει ανοικτές πλατφόρμες εκπαιδευτικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το DomSpain στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, προωθώντας και διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο σε τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας.

...
Zini Foundation

The Foundation for Education and Innovation “ZINI” is a non-governmental organization located in Latvia. The organisation was founded in the year 2018 with the aim of improving the life quality of adults, promoting their active citizenship and involvement in decision-making processes through education and innovation.

...
Istituto dei Sordi di Torino

Το Ινστιτούτο των Κωφών του Τορίνο στην Pianezza είναι ένας οργανισμός με αρχεία προέλευση, που ιδρύθηκε το 1814 για να φροντίσει την εκπαίδευση των κωφών παιδιών και να εκπαιδεύσει τους δασκάλους τους. Το Ινστιτούτο είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  - Υπηρεσίες για δασκάλους ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικούς σε γενικά σχολεία (από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο) που υποστηρίζουν τους σπουδαστές σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και σχολικές αρχές
  - Εκπαιδευτικά προγράμματα για ανθρώπους με κώφωση και κωφάλαλους και μαθητές με διαφορετικές μορφές αναπηρίας
  - Επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός για νεαρούς κωφούς (μαγειρική και κηπουρική)
  - Εκπαίδευση για δασκάλους, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτικούς
  - Ειδικές βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης για γονείς και εκπαιδευτικούς
  - Ειδικά προγράμματα για την ένταξη των κωφών στην κοινωνία ενόψει της καθολικής προσβασιμότητας, με επίκεντρο τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα
  με επίκεντρο τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα
  - Προγράμματα με Πανεπιστήμια στους ερευνητικούς τομείς της γλωσσικής αποκατάστης και των κοινωνικών υπηρεσιών
  - Κατοικίες για κωφούς ενήλικες
  - Ευρωπαϊκά προγράμματα
  - Θεραπείες ομιλίας και προγράμματα SLI
  - Νηπιαγωγείο (με εθνική πιστοποίηση ως επίσημο σχολείο)
  - Μαθήματα γλωσσών: Ιταλικών, Αγγλικών, Νοηματικής Γλώσσας
  - Sensorial Garden

...
ΜYARTIST

Εμπνευσμένο από το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Αθνθρώπινα Δικαιώματα, «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας και να απολαμβάνει της τέχνες», το MYARTIST είναι μια γέφυρα μεταξύ των καλλιτεχνών και της κοινωνίας. Το MYARTIST είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος ή στην επανένταξη, μέσω εργασίας, της συμβουλευτικής, των υπηρεσιών coaching και mentoring, σε μειονεκτούντες και περιθωριοποιημένους καλλιτέχνες (άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια ανέργους, πρώην κρατουμένους, πρώην τοξικομανείς, κ.λπ.).
Το MYARTIST προσφέρει υπηρεσίες management, coaching και συμβουλευτικής στους αποφοίτους Καλών Τεχνών, καλώντας τις εταιρείες να “υιοθετήσουν” ένα καλλιτέχνη και να αναλάβουν τα λειτουργικά του έξοδα (για να δημιουργήσει έναν πίνακα, ένα γλυπτό, να οργανώσει μια φωτογραφική έκθεση, κ.λπ.).
Το MYARTIST φέρνει σε επαφή δημιουργικά ταλέντα με κορυφαίες εταιρείες και από τη συνεργία αυτή γεννιέται μια άνευ προηγουμένη συλλογή έργων τέχνης, μια εξαιρετική καινοτόμος μαρτυρία της επιχειρηματικής ταυτότητας του καλλιτέχνη.
Με αυτόν τον τρόπο, το MYARTIST στοχεύει να εντάξει την τέχνη ως ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαοφετικών λαών, πολιτισμών και κοσμοθεωριών για την ενθάρρυνση της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης στην υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης του καλλιτέχνη με τα πιο συναρπαστικά ζητήματα της εποχής μας.

...
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Το Σλοβένικο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, Εθνική Ένωση Εκπείδευσης και Κοινωνικής ενσωμάτωσης, αναπτύσσει και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται κυρίως σε επιστημονικά τεκμήρια, εξειδικεύεται στη γεροντολογία καθώς και στην πολιτισμική γεροντολογία.
Το Σλοβένικο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας έχει τέσσερα τμήματα: το δίκτυο των Πανεπιστημίων της Τρίτης Ηλικίας της Σλοβενίας, το Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας της Λιουμπλιάνα, καθώς και το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Δυσλεξίας. Το δίκτυο συνδέει 52 πανεπιστήμια σε 1 περιοχές και σήμερα αριθμεί περισσότερους από 21.000 φοιτητές, περισσότερους από 1.000 μέντορες και περισσότερους από 1.000 εθελοντές.
Ιδρύθηκε το 1984 από δύο πανεπιστημιακούς καθηγητές ειδικευμένους στον τομέα της ανδραγορίας και της εκπαίδευσης ενηλίκων, η αποστολή της οποίας είναι η βελτίωση της θέσης των ηλικιωμένων στην κοινωνία μέσω του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, η βελτίωση της ζωής και των σχέσεων με άλλες γενιές, η έρευνα και η παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων και ηλικιωμένων για προσωπική ανάπτυξη, αμειβόμενη εργασία, οργανωμένη “επαγγελματική” εθελοντική εργασία, συμβουλευτική και καθοδήγηση για ην ενεργό γήρανση, καθώς και για τη διαχείριση της δυσλεξίας στους ενήλικες.
Για 35 χρόνια το Σλοβένικο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας έχει ενεργήσει ως πολλαπλασιαστής δημιουργώντας αρκετά δίκτυα και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων παλαιότερων παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα.
Καθ’όλη τη διάρκεια των 35 χρόνων το Σλοβένικο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο παρέχοντας την τεχνογνωσία του σε διεθνή προγράμματα ως συνεργάτης.
Είναι γνωστό για το Κέντρο Πόρων του καθώς και για τις εκτεταμένες του δημοσιεύσεις.
Το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας της Λιουμπλιάνα έχει σήμερα περισσότερους από 3.000 φοιτητές, περισσότερα από 50 προγράμματα και περισσότερους από 300 κύκλους σπουδών. Είναι ιδιαίτερα δραστήριο στον τομέα της εκπαίδευσης για την αφημένια οικονομία, την κοινωνικά αφοσιωμένη εκπαίδευση ενηλίκων, την κοινωνικά αφοσιωμένη κινηματογραφική παραγωγή, κ.α. Διεξάγει κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Φεστιβάλ Γνώσης και Πολιτισμού στην Ηλικιωμένη Ζωή.

...
Les Apprimeurs

Το Les Apprimeurs, ιδρύθηκε το 2013 και είναι ένας ψηφιακός οργανισμός αφιερωμένος στη συνοδεία επαγγελματιών του πολιτισμού και του εκπαιδευτικού τομές για την ψηφιακή δημιουργία και τη διάδοση του περιεχομένου τους. Ειδικευμένη στη EPUB 3 μορφή, η ομάδα μας δημιουργεί εξατομεικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις νέες προσδοκίες των χρηστών όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη διάδοση και την αλληλεπίδραση.
Η δραστηριότητά μας είναι χτισμένη σε τρεις άξονες, στην:

  • δημιουργία εμπλουτισμένων και προσβάσιμων ψηφιακών βιβλίων, στα οποία έχουν απονεμηθεί πολλά βραβεία, με το εκδοτικό σήμα L’Apprimerie. Συνεργαζόμαστε τακτικά με επαγγελματίες και οργανισμούς από διάφορους τομείς: εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και οπτικοακουστικούς.
  • ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών και ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γραπτά περιεχόμενα. Θεωρούμε την ψηφιακή έκδοση ως μια υπηρεσία για τους αναγνώστες και μια πραγματική ευκαιρία για διευκόλυνση της πρόσβασης στην ανάγνωση και τη βελτίωση της εμπειρίας ανάγνωσης. Η προσβασιμότητα και οι εκδόσεις χωρίς αποκλεισμούς αποτελούν βασικό στοιχείο της προσέγγισής μας.
  • εκπαίδευση επαγγελματιών και φοιτητών από εκδόσεις, οπτικοακουστικά, καλλιτεχνικά, σχεδιαστικά, εκπαιδευτικά μέσα, πρόθυμα να ενημερώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να κατακτήσουν νέους τρόπους παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.