ΝΕΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα και τις δραστηριότητες του έργου; Εδώ μπορείτε να βρείτε ΑΡΘΡΑ σχετικά με την ενσωμάτωση της τέχνης στην τάξη και NEWSLETTERS, τα οποία αναδεικνύουν την πρόοδο του έργου.

...
Newsletter 1
Προβολή
...
Newsletter 2
Προβολή
...
Newsletter 3
Προβολή
...
Newsletter 4
Προβολή

Συνεργαία

Το έργο συντονίζεται από το CVO EduKempen (Βέλγιο) και έχει 6 επιπλέον εταίρους: το DomSpain Consulting (Ισπανία), Zini Foundation (Latvia), το Les Apprimeurs (Γαλλία), το Istituto dei Sordi di Torino (Ιταλιά), το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας (Σλοβενία) και το MyArtist (Ελλάδα).