ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Το πρόγραμμα Erasmus+ KA220 "4 ELEMENTS IN ART" έχει ως στόχο να υποστηρίξει εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και άτομα με (ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες και ταλέντα. Το 4 ELEMENTS IN ART διερευνά τις δυνατότητες των 4 στοιχείων - κυρίαρχες εικόνες στον ευρωπαϊκό πολιτισμό - όσον αφορά στην τέχνη, την καλλιτεχνική κοινωνικοποίηση, τη δημιουργικότητα και τη δημιουργική σκέψη, εστιάζοντας στις ιστορίες που αναπαριστώνται σε έργα εικαστικών τεχνών, πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, γλυπτά κ.λπ. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα της τέχνης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Το έργο εμπλέκει ενήλικες εκπαιδευόμενους στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη μάθηση καθ' όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση των γλωσσικών, ψηφιακών και δημιουργικών/καλλιτεχνικών δεξιοτήτων σκέψης των εκπαιδευομένων, καθώς και της αίσθησης της ένταξης. .

Συνεργαία

Το έργο συντονίζεται από το CVO EduKempen (Βέλγιο) και έχει 6 επιπλέον εταίρους: το DomSpain Consulting (Ισπανία), Zini Foundation (Latvia), το Les Apprimeurs (Γαλλία), το Istituto dei Sordi di Torino (Ιταλιά), το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας (Σλοβενία) και το MyArtist (Ελλάδα).