Διαδραστική συλλογή έργων τέχνης

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε μια διαδραστική συλλογή έργων τέχνης που σχετίζονται με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης - γη, νερό, αέρας και φωτιά - από διάφορες χώρες της ΕΕ. Ρίξτε μια ματιά στα έργα τέχνης που επιλέχθηκαν από τους εταίρους και χρησιμοποιήστε τα, είτε στα αγγλικά είτε στις εθνικές γλώσσες των χωρών των εταίρων, με τους ενήλικες εκπαιδευόμενούς σας. Έχουμε, επίσης, προσαρμόσει επιλεγμένες ιστορίες σε γραφή Braille. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτές εδώ.

Συνεργαία

Το έργο συντονίζεται από το CVO EduKempen (Βέλγιο) και έχει 6 επιπλέον εταίρους: το DomSpain Consulting (Ισπανία), Zini Foundation (Latvia), το Les Apprimeurs (Γαλλία), το Istituto dei Sordi di Torino (Ιταλιά), το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας (Σλοβενία) και το MyArtist (Ελλάδα).