PROJECT

Erasmus+ KA220 projekta "4 ELEMENTS IN ART" mērķis ir atbalstīt pedagogus, kuri strādā ar pieaugušajiem no nelabvēlīgas vides un cilvēkiem ar (specifiskām) mācīšanās grūtībām un talantiem. 4 ELEMENTI MĀKSLĀ pēta 4 elementu – Eiropas kultūrā dominējošo tēlu – potenciālu attiecībā uz mākslu, māksliniecisko socializāciju, radošumu un radošo domāšanu, pievēršoties stāstiem, kas attēloti vizuālās mākslas darbos, gleznās, zīmējumos, skulptūrās un citur. Projekta mērķis ir pilnveidot pieaugušo izglītotāju kompetences mākslas, kultūras mantojuma un angļu valodas apguves jomā. Projektā iesaistās skolotāji pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā. Projekta mērķis ir uzlabot izglītojamā valodas zināšanas, digitālās un radošās domāšanas prasmes, kā arī iekļautības sajūtu.

PARTNERSHIP

The project is coordinated by CVO EduKempen (Belgium). The partnership also includes DomSpain Consulting (Spain), Zini Foundation (Latvia), Les Apprimeurs (France), Istituto dei Sordi di Torino (Italy), Slovenian Third Age University (Slovenia), MyArtist (Greece).