PROJEKT

Namen projekta Erasmus+ KA220 "4 Elements in Art" (slov. 4 elementi v umetnosti) je podpreti izobraževalce, ki delajo z ranljivi skupinami odraslih in z osebami, ki imajo (posebne) učne težave pa tudi talente. "4 elementi v umetnosti" je projekt, kjer partnerji raziskujemo in odkrivamo vrednost štirih elementov - gre za prevladujoče podobe v evropski kulturi! Odkrivamo vrednost teh elementov z vidika umetnosti, umetnostne socializacije, ustvarjalnosti in z vidika ustvarjalnega življenja, Pri tem se osredotočamo na zgodbe zajete v delih vizualne umetnosti kot so slike, risbe, skulpture ipd. S projektom želimo izboljšati kompetence izobraževalcev odraslih na področju umetnosti, kulturne dediščine in učenja angleškega jezika.

PARTNERJI

Projekt koordinira CVO EduKempen iz Belgije. Sodeluje šest partnerjev: DomSpain Consulting (Španija), Zini Foundation (Latvia), Les Apprimeurs (Francija), Istituto dei Sordi di Torino (Italija), Slovenian Third Age University (Slovenija) , MyArtist (Grčija).