PARTNERJI

...
CVO EduKempen

CVO EduKempen je inštitut za izobraževanje odraslih, ki se nahaja v središču pokrajine Kempen v Belgiji. Center ponuja skupinsko izobraževanje na področju tujih jezikov, nizozemskega jezika za tujce, računalniško izobraževanje, pa tudi programe s področja ekonomije, turizma in poklicnega izobraževanja za odrasle. Center je javna ustanova, ki jo finančno podpira Nacionalni oddelek za izobraževnje v Flandriji. Center letno sprejme več kot 6.000 udeležencev iz Flandrije. Inštitut je partner v različnih nacionalnih in internacionalnih projektih razvoja računalništva, jezikov in izobraževanja v zaporih.

...
DomSpain Consulting

DomSpain je organizacija za izobraževanje in usposabljanje odraslih, ki delujejo na področju socialnega varstva in razvoja. DomSpain se ukvarja z medkulturnim in jezikovnim izobraževanjem ter novimi tehnologijami. Ponuja usposabljanje, predvsem na področju tujih jezikov in informatike ter širok razpon tečajev, prilagojenih posebnim potrebam odraslih. Organizira tečaje, ki trajajo vse leto, pa tudi intenzivne tečaje spletnega učenja. Ukvarja se z organizacijo mednarodnih projektov, ponuja priložnosti za »job shadowing« študentom, učiteljem in zaposlenim ter migrantom. DomSpain ima tehniški oddelek, ki prav tako vodi izobraževanje s področja tehnologije, primerno za izobraževalce, ki si želijo ustvariti učne platforme za izobraževanje odraslih. DomSpain učiteljem in starejšim omogoča in lajša dostop do novih tehnologij.

...
Zini Foundation

The Foundation for Education and Innovation “ZINI” is a non-governmental organization located in Latvia. The organisation was founded in the year 2018 with the aim of improving the life quality of adults, promoting their active citizenship and involvement in decision-making processes through education and innovation.

...
Istituto dei Sordi di Torino

Inštitut za gluhe v Torinu je organizacija z dolgo tradicijo, ustanovljena leta 1814 z namenom, da poskrbi za izobraževanje gluhih otrok in za usposabljanje njihovih učiteljev.
Inštitut je neprofitni sklad, ki ponuja naslednje storitve:

  - storitve za učitelje in izobraževalce oseb s posebnimi potrebami, ki delujejo v običajnih šolah (od vrtca do univerze),
  - posebne storitve na področju oseb s posebnimi potrebami, pri tem sodeluje z lokalnimi socialnimi organizacijami in šolskimi oblastmi,
  - inštitut nudi program usposabljanja oseb, ki imajo več različnih hendikapov in gluhih ter hkrati slepih oseb, kakor tudi učencev z različnimi vrstami hendikapov,
  - poklicno usposabljanje in svetovanje za mlade gluhe osebe (kuhanje in vrtnarjenje),
  - usposabljanje učiteljev, logopedov in izobraževalcev,
  - specialna knjižnica in dokumentacijski center za učitelje in starše,
  - posebni projekti za vključevanje gluhih v družbo, ter zagotavljanje splošne dostopnosti , s poudarkom na muzejskih in kulturnih ustanovah,
  - projekti z univerzami na področju raziskovanja, jezikovne rehabilitacije in socialnih storitev,
  - stanovanjske skupine za gluhe odrasle,
  - evropski projekti,
  - programi logopedičnih skupin in skupin za učenje mednarodnega znakovnega jezika,
  - vrtci z državno akreditacijo,
  - jezikovno izobraževanje: italijanščina, angleščina, jezikovni jeziki,
  - vrt za razvijanje čutov.

...
ΜYARTIST

ΜYARTIST
MYARTIST je most, ki ga vzpostavljamo med umetniki in družbo v skladu s 27. členom Splošne deklaracije človekovih pravic: "Vsakdo ima pravico prosto se udeleževati kulturnega življenja svoje skupnosti, uživati umetnost in sodelovati pri napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega izhajajo."
MYARTIST se ukvarja z menedžmentom, postopki coachinga, mentoriranja in svetovanja za diplomante "umetnostnih šol". MYARTIST spodbuja podjetja, da "posvojijo" umetnika in prevzamejo stroške njegovega delovanja, kar mu pomaga ustvariti sliko, skulpturo, organizirati razstavo fotografij itd. MYARTIST nadarjene umetnike poveže s podjetji, ki slovijo po svoji odličnosti. Iz povezanosti podjetja in umetnika se rojevajo zbirke neslutene vrednosti. Rojeva se izjemno in inovativno pričevanje o podjetniški identiteti umetnika.
Na ta način MYARTIST poskuša iz umetnosti narediti pomembno sredstvo, s katerim se vzpostavlja dialog med različnimi ljudmi, kulturami in svetovnimi nazori, tistimi, ki spodbujajo strpnost in solidarnost ter branijo človekove pravice. MYARTIST skrbi za družbeno angažirano delovanje umetnikov.

...
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje razvija in vodi večinoma znanstveno utemeljene izobraževalne programe. Deluje na področju geragogike in kulturne geragogike.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje ima štiri sekcije: Mreža Slovenska univerza za tretjo življenjsko obdobje, Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje in razvoj izobraževanja in Inštitut za disleksijo. V mreži je združenih 52 univerz v 51-ih krajih in v tem času 21.000 študentov, več kot 1.000 mentorjev in več kot 1.000 prostovoljcev.
Univerzo so leta 1984 ustanovili univerzitetni učitelji s področja andragogike in izobraževanja odraslih. Njeno poslanstvo je boljšanje družbenega položaja starejših na temelju kulture in izobraževanja, boljšanje njihovega življenja in razmerij z drugimi generacijami, raziskovanje in zagotavljanje izobraževanja odraslih in izobraževanja starejših odraslih za osebnostno rast, plačano delo, organizirano prostovoljstvo, svetovanje za dejavno staranje, kakor tudi svetovanje in izobraževanje za obvladovanje disleksije pri odraslih.
Že 35 let je univerza pospeševalka razvoja izobraževanja starejših. Uvedla je več mrež in spodbudila je nastanek novih nosilcev izobraževanja širom države.
Že 35 let deluje na lokalni, nacionalni in internacionalni ravni. Svoje znanje in spoznanja prenaša na nacionalne in evropske organizacije, na bilateralne in internacionalne projektne partnerje.
Ima pomembno založniško dejavnost na področju svojega delovanja in dokumentacijski center.
Univerza v Ljubljani ima danes več kot 3.000 študentov, več kot 50 programskih usmeritev in okrog 300 študijskih krožkov. Deluje na področju srebrne ekonomije, družbeno angažiranega izobraževanja starejših, družbeno angažiranega filma, družbeno angažirane umetnosti itd. Vodi bienalni Mednarodni festival znanja in kulture starejših.

...
Les Apprimeurs

Les Apprimeurs je digitalna agencija, ustanovljena v letu 2013. Agencija deluje kot pomoč različnim strokovnjakom s področja kulture in izobraževanja. Njihovo gradivo digitalizira in njihove vsebine širi v javnost. Tim te agencije je specializiran za format EPUB 3. Ustvarja uporabnikom na kožo pisane rešitve, ki ustrezajo njihovim novim pričakovanjem glede dostopnosti, širjenja in interaktivnosti gradiva.
Dejavnosti te agencije so:

  • E-knjige, kjer gre za ustvarjanje gradiva, ki je široko dostopno in obogateno. Za svoje delo je agencija prejela več nagrad pod tržnim imenom L’Apprimerie. Člani agencije redno sodelujejo s strokovnjaki in organizacijami z različnih področij: izobraževalnega, kulturnega in avdio-vizualnega področja.
  • Agencija razvija inovativne, izobraževalne in digitalne pripomočke, s katerimi lajša dostop do pisnega gradiva. Agencija digitalno založništvo pojmuje kot storitev za bralce, pa tudi kot možnost, da lajša branje in boljša izkušnjo branja. Agencija si prizadeva za dostopnost gradiva in založništvo, ki upošteva vse bralce, brez izjeme. To je tudi njihovo vodilo.
  • Agencija vodi usposabljanje strokovnjakov in študentov s področja založništva, avdio-vizualnega in umetniškega oblikovanja. Agencija vodi izobraževanje za tiste, ki si želijo izboljšati svoje računalniške spretnosti in obvladati nove načine proizvodnje digitalnih vsebin.