Pripomočki za izobraževalce odraslih

Med našimi pripomočki so tudi metode v izobraževanju odraslih in podatkovna zbirka video posnetkov v znakovnem jeziku, kjer so opisana dela povezana s štirimi elementi. Tu so tudi priporočila za uporabo metod. V tem razdelku najdete tudi uporabne vire s področja izobraževanja odraslih in pripomočke, ki so jih izbrali projektni partnerji. Tu so tudi pojasnila o tem, kako najbolje uporabiti gradivo, po vrhu pa še smernice o tem, kako boljšati razumevanje upodobitev evropske kulturne dediščine in evropske identite s pomočjo vizualne umetnosti. Vse je namenjeno vašim študijskim skupinam.

Resource type Name of Resource Theme Link Info
Knjižnica umetnosti WikiArt Spletna knjižnica in zbirka umetnostnih del nastala v letu 2010. Je prosto dostopna za vse. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Modern Art Gallery of Turin Spletna galerija moderne umetnosti. v Torinu. 🔗 📄
Pripomoček Kahoot! Ustvarjanje iger in predstavitev za učence in študente. 🔗 📄
Učno gradivo Arte a Scuola Vsebuje vire za likovno vzgojo in ideje za ure likovne vzgoje v šoli in zunaj nje. Dejavnosti so lahko dobra podlaga za učenje jezikov. 🔗 📄
Dostopnost De'Via Patricia Durr. De”Via; Investigating deaf visual ART. Članek o umetnosti gluhih De'Via). 🔗 📄
Plataforma Liber Liber Prosto dostopne slušne knjige. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Magnum Photos Spletna stran agencije Magnum, zgodovina njenih fotografov ter zbirke fotografij. 🔗 📄
Plataforma Gli Asini Spletna revija o kulturi, politiki, izobraževanju in družbi za vse strokovnjake, ki delajo v šolah in zunaj njih. 🔗 📄
Plataforma Arte Magazine Spletna revija o umetniških in muzejskih dogodkih. 🔗 📄
Plataforma Deaf Art Spletno mesto združuje vire več kot 100 gluhih in slabo slišečih umetnikov in njihovih del. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Athens School of fine Arts Library Knjižnica ASFA vsebuje akademsko in raziskovalno gradivo in dokumentacijo sodobne grške umetnosti, kar zrcali njen zgodovinski prispevek k izobraževanju na področju vizualnih umetnosti do leta 1984. 🔗 📄
Dostopnost Giatousallous Brezplačno dostopne zvočne knjige za posameznike z okvarami vida in motnjami branja; za lažji dostop do literature in izobraževanja. 🔗 📄
Dostopnost Disabilty Arts International DisabilityArtsInternational.org podpira izjemne umetnike invalide, podjetja, ki jih vodijo invalidi in inkluzivne umetniške organizacije; predstavlja njihovo delo, boljša dostop do umetnosti Omogoča invalidom in neinvalidom, da ustvarjajo in sodelujejo v vključujočih kulturnih dejavnostih, ter spodbuja svet, v katerem invalidnost ni ovira za umetniško izražanje in sodelovanje. Knjižnica je specializirana za sodobno umetnost z zbirko več kot 8500 publikacij s poudarkom na raziskovanju interdisciplinarnih pristopov. Poučevanje naravoslovnih pojmov z umetnostjo. Didaktični načini in metode namenjeni odkrivanju otrokovih zaznav o vodi kot topilu v trdnih in tekočih snoveh. Naravoslovne vede in umetnost prispevajo h kognitivnemu razvoju otroka. 🔗 📄
Dostopnost Artogether Omogoča invalidom in neinvalidom, da ustvarjajo in sodelujejo v vključujočih kulturnih dejavnostih, ter spodbuja svet, v katerem invalidnost ni ovira za umetniško izražanje in sodelovanje. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti The National Museum of Contemporary Art Athens Library Knjižnica je specializirana za sodobno umetnost z zbirko več kot 8500 publikacij s poudarkom na raziskovanju interdisciplinarnih pristopov. 🔗 📄
Metode v uporabi "Teaching Natural Concepts through Art" Poučevanje naravoslovnih pojmov z umetnostjo. Didaktični načini in metode namenjeni odkrivanju otrokovih zaznav o vodi kot topilu v trdnih in tekočih snoveh. Naravoslovne vede in umetnost prispevajo h kognitivnemu razvoju otroka. 🔗 📄
Metode v uporabi "Universal Design for Learning" Univerzalna zasnova učenja (UDL) je izobraževalni okvir. Cilj je ustvariti vključujoče učno okolje z zagotavljanjem različnih načinov predstavljanja, vključevanja in izražanja, ob upoštevanju različnih potrebe učencev. 🔗 📄
Kviz Study Quiz Worksheet Učinkovito poučevanje: strategij in metod poučevanja - Kviz in delovni list. 🔗 📄
Dobra praksa Mind's Eye Mind's Eye je pobuda, ki oblikuje vključujoče prakse za dostop oseb z delno ali popolno izgubo vida do umetnosti. 🔗 📄
Metode v uporabi "Art as a methodological tool" Umetnost kot didaktični pripomoček za poučevanje ekonomije v šoli. 🔗 📄
Plataforma LibriVox Slušne knjige v javni domeni (za različne učne stile). 🔗 📄
Učno gradivo Teachers Brezplačni učni viri in zamisli za učne ure iz Narodne galerije umetnosti (Washington, DC, ZDA). 🔗 📄
Učno gradivo Khan Academy Raziskovanje in razumevanje umetnostne zgodovine. Akdemija organizira tečaje, hrani videoposnetke, članke in interaktivne vire, lajša učenje in sodelovanje učencev. 🔗 📄
Učno gradivo TedEd on Visual arts Načrti lekcij, ki temeljijo na videoposnetku. 🔗 📄
Učno gradivo Getty Museum Načrti učnih ur za učitelje in učence. Učenje jezika s pomočjo umetnosti (začetna stopnja) Za odrasle žačetnike-opis umetnostnih del, besedišče. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Biblioteca Nacional de España V tej zbirki, ki je nastala v sodelovanju med Narodno knjižnico in muzejem Prado, so na voljo digitalizirane knjige, dokumenti in umetniška dela, povezana z zbirko Prado. 🔗 📄
Metode v uporabi "The Andragogy Approach" Andragoška načela: Preučite načela teorije izobraževanja odraslih (andragogike), da bi razumeli edinstvene potrebe in motivacijo odraslih učencev. 🔗 📄
Dostopnost "Toolkit for inclusive teaching strategies" Viri o izvajanju dostopnega izobraževalnega gradiva (AEM) [National Center on Accessible Educational Materials]. 🔗 📄
Dostopnost National Center on Accessible Educational Materials Viri za izvajanje izobraževanja na temelju dostopnega izobraževalne-ga gradiva (AEM) 🔗 📄
Pripomoček Gamma Aplikacija je uporabna za učitelje, saj je enostavna za uporabo Ustvarjanje vizualno privlačnega učnega gradiva za učne skupine. 🔗 📄
Učno gradivo "Visual Arts" Vaje in teorija likovne umetnosti (v latvijščini). 🔗 📄
Učno gradivo "How to sharpen my pencil correctly?" Galerija videoposnetkov o začetkih risanja z vajami (v latvijščini). 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Latvian National Museum of Art Library Specialna umetnostna knjižnica latvijskega Narodnega muzeja umetnosti. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Latvian Art Academy library Tiskano gradivo-knjige Specialna knjižnica, ki je bila sprva namenjena specialistom s področja umenosti. 🔗 📄
Plataforma Latvian Art Academy virtual exposition Virtualna razstava Latvijske akademije umetnosti. Dela diplomantov. 🔗 📄
Dostopnost FluentU Kako se učiti jezikov s TV odlomnki, filmskimi prizori in glasbenimi video posnetki 🔗 📄
Plataforma Prezi Ustvarjanje interaktivne predstavitve ter iskanje učnih zamisli in strategij. 🔗 📄
Dobra praksa Visual Thinking Strategies Knjižnica raziskav in dobrih praks o tem, kako spodbujati razprave o umetnosti za razvoj kritičnega mišljenja in komunikacij-skih spretnosti. 🔗 📄
Učno gradivo ArtEdGuru Generator ArtEdGuru ustvarja podobe. Vpisati je treba elemente, ki si jih želite na sliki. 🔗 📄
Plataforma Google Arts & Culture Google Arts & Culture omogoča raziskovanje in spoznavanje umetnosti in kulture z vsega sveta. 🔗 📄
Pripomoček Book Creator Platforma za ustvarjanje e-knjig 📄
Pripomoček Thorium Reader Cenovno dostopen EUBP bralnik e-knjig 📄
Učno gradivo Gutenberg Project Knjižnica brezplačnih e-knjig in avtorskih pravic. 📄
Knjižnica umetnosti Europeana Evropska digitalna kulturna dediščina. Tu lahko Iščete, shranite , od tu lahko posredujete umetnost, knjige, filme in glasbo 📄
Pripomoček VX Designer Ustvarjanje lastne razstave 🔗 📄
Plataforma QIOZ QioZ. Dostopna samo prebivalcem osrednje Francije 🔗 📄
Dostopnost "Dyslexia Style Guide" Učni načini za dislektike 📄
Dostopnost MyDys Aplikacija za IOS and android- prilagoditev besedil za bralce z motnjami branja-z disleksijo. 🔗 📄
Dostopnost Cartable Fantastique Vtičnik za format Word. Prilagajanje besedil za dislektike z dispraksijo itd. 🔗 📄
Plataforma TV5 Monde Platforma za učenje francoščine. 🔗 📄
Pripomoček Genially Genially je svetovno znan pripomoček ustvarjanje interaktivnih vsebin. 📄
Pripomoček Edpuzzle Ustvarjanje interaktivne video lekcije z urejanjem lastnih ali obstoječih videoposnetkov, V videoposnetek 📄
Pripomoček Wordwall Ustvarjanje interaktivne in multimedijske vsebine-ustvarjanje lastnih učnih virov 📄
Pripomoček Learning Apps Interaktive medijske vaje- za študente. Za vse študijske skupine, dobri rezultati 📄
Kviz Jeopardy Ustvarjanje kvizov 📄
Dobra praksa "Een kunstleraar en een leraar Nederlands in dezelfde klas" Učitelj nizozemščine in učitelj umetnosti sodelujeta"Een kunstleraar en een leraar Nederlands in dezelfde klas" 🔗 📄
Učno gradivo LinguaHouse Načrti lekcij o umetnosti in delovni listi 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Royal Museums of Fine Arts of Belgium Library Knjižnica Kraljevega muzeja lepih umetnosti 🔗 📄
Učno gradivo Klascement Inspirativno učno gradivo 🔗 📄
Knjižnica umetnosti The National Gallery Library Virtualni ogledi londonske narodne galerije 🔗 📄
Dostopnost "Starting from scratch" Zgodba Lidije Bertoncelj in njenega dejavnega staranja in upokojevanja 🔗 📄
Knjižnica umetnosti City 65+ Dejavnosti in metode v kulturni geragogiki 🔗 📄
Knjižnica umetnosti "Memories of Ljubljana's old town" Radijska oddaja v slovenščini o spominih na staro mestno jedro, pekarne in mlekarne . peko kruha 🔗 📄
Dobra praksa "JOY" Film Nalezljivo veselje so v celti naredili študenti UTŽO. Film od dejavnem staranju 🔗 📄
Knjižnica umetnosti "The centenary of the birth of Mara Kralj" Raziskava o Mari Kralj, umetnici in ženi Toneta Kralja- delo študentov UTŽO 🔗 📄
Dobra praksa National Museum of Slovenia Kulturni mediatorji v Narodnem muzeju Slovenije 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Turtles Razprava o obrobnem slikarstvu starejših 🔗 📄
Metode v uporabi Kubia Dejavnosti in metode v kulturni geragogiki 🔗 📄
Dobra praksa International Festival of Knowledge and culture in later life Bienalni festival, ki združuje univerze v regiji 🔗 📄
Dobra praksa CINAGE Projekt CINAGE. Dejavna starost, filmski tečaj. Zakulisni film 🔗 📄

PARTNERJI

Projekt koordinira CVO EduKempen iz Belgije. Sodeluje šest partnerjev: DomSpain Consulting (Španija), Zini Foundation (Latvia), Les Apprimeurs (Francija), Istituto dei Sordi di Torino (Italija), Slovenian Third Age University (Slovenija) , MyArtist (Grčija).