4-Elements

Täiskasvanute võõrkeele õpe ning kultuuridevahelise suhtluse arendamine e-õppe kaudu

VAATA PROJEKTI

Soovitused

Kogu veebilehel leiduv materjal on koostatud pidades silmas täiskasvanute õpetamisega tegelevate õpetajate ja koolitajate vajadusi. Eriline rõhk on erivajadustega, ebasoodsas olukorras olevate, pikaajaliselt töötute või kutseõppes olevate täiskasvanute õpetamisel.

Materjalid on saadaval tasuta ja vabalt kasutatavad.

Õppematerjal põhineb erinevate Euroopa rahvaste legendidel. Keele- ja infotehnoloogia alase baasõppe läbiviimisel ja põhiteadmiste arendamiseks saab kasutada andmebaasis leiduvaid interaktiivseid harjutusi, videosid ja lugusid. Soovituste osa sisaldab praktilisi õppe- ja õpetamise materjale, mida saab koos õppijatega kasutada.

RECOMMENDATIONS

The Recommendations contain practical teaching and learning resources for you to use with your students.

TOOL KIT

Drawing on legends from different European cultures, the materials can be used to teach and broaden basic skills in language and ICT through interactive exercises, videos and the stories in the Tool Kit.

PARTNERLUS

Projekti koordineerib CVO EduKempen (Belgia) ja projektis osaleb veel 6 partnerit: DomSpain Consulting (Hispaania), Võrumaa Keskraamatukogu (Eesti), Les Apprimeurs (Prantsusmaa), Istituto dei Sordi di Torino (Itaalia), Slovenian Third Age University(Sloveenia), MyArtist (Kreeka).