4-Elements

Täiskasvanute võõrkeele õpe ning kultuuridevahelise suhtluse arendamine e-õppe kaudu

VAATA PROJEKTI

Soovitused

Kogu veebilehel leiduv materjal on koostatud pidades silmas täiskasvanute õpetamisega tegelevate õpetajate ja koolitajate vajadusi. Eriline rõhk on erivajadustega, ebasoodsas olukorras olevate, pikaajaliselt töötute või kutseõppes olevate täiskasvanute õpetamisel.

Materjalid on saadaval tasuta ja vabalt kasutatavad.

Õppematerjal põhineb erinevate Euroopa rahvaste legendidel. Keele- ja infotehnoloogia alase baasõppe läbiviimisel ja põhiteadmiste arendamiseks saab kasutada andmebaasis leiduvaid interaktiivseid harjutusi, videosid ja lugusid. Soovituste osa sisaldab praktilisi õppe- ja õpetamise materjale, mida saab koos õppijatega kasutada.

SOOVITUSED

Soovitused sisaldavad praktilisi õpetamis- ja õppimisvahendeid, mida saate kasutada koos oma õppijatega.

ÕPPEVAHENDID

Sellest õppematerjali komplektist leiate interaktiivseid harjutusi, videoid, jutte ja teisi vahendeid, mida saab kasutada IT ja keele põhioskuste õpetamisel ja avardamisel.

PARTNERLUS

Projekti koordineerib CVO EduKempen (Belgia) ja projektis osaleb veel 6 partnerit: DomSpain Consulting (Hispaania), Võrumaa Keskraamatukogu (Eesti), Les Apprimeurs (Prantsusmaa), Istituto dei Sordi di Torino (Itaalia), Slovenian Third Age University(Sloveenia), MyArtist (Kreeka).