4-Elements

Täiskasvanute võõrkeele õpe ning kultuuridevahelise suhtluse arendamine e-õppe kaudu

VAATA PROJEKTI

EESMÄRGID

Neli elementi on Erasmus+ KA204 projekt, mis on loodud kultuuri ja pärandi olulisuse esiletõstmiseks Euroopa Liidu tasandil. Projekti eesmärgiks on õpetada koolitajaid, kes töötavad täiskasvanud õppijatega selleks, et võimaldada neil omandada keelelisi ja infotehnoloogilisi oskusi ning Euroopa tööturul nõutavaid kompetentse.

RESSURSID

Digitaalne raamat

Vaata

Videod

Vaata

Soovitused

Vaata

PARTNERLUS

Projekti koordineerib CVO EduKempen (Belgia) ja projektis osaleb veel 6 partnerit: DomSpain Consulting (Hispaania), Võrumaa Keskraamatukogu (Eesti), Les Apprimeurs (Prantsusmaa), Istituto dei Sordi di Torino (Itaalia), Slovenian Third Age University(Sloveenia), MyArtist (Kreeka).