4-Elements

Täiskasvanute võõrkeele õpe ning kultuuridevahelise suhtluse arendamine e-õppe kaudu

VAATA PROJEKTI

PROJEKT

N 2018-1-BE02 - KA204 - 046866

Projekt NELI ELEMENTI on algatus, mille eesmärk on suurendada teadlikkust ja arusaamist kultuuri ja kultuuripärandi tähtsusest ning anda täiskasvanud õppijatega töötavatele koolitajatele teadmised, kuidas suurendada oma õppijate oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud praegusel Euroopa Liidu tööturul.

Projekt kasutab ära 4 elemendiga (maa, vesi, õhk ja tuli) seotud ühiste euroopalike kultuuriväärtuste potentsiaali, et anda täiskasvanutele võimalus oma digitaalsete, võõrkeelealaste ja kultuuridevaheliste pädevuste parandamiseks.

Partnerluse eesmärgiks on välja töötada ja kättesaadavaks teha uuenduslikud õppematerjalid kultuuriliselt ligipääsetavas e-raamatus Euroopa legendide ja lugude kohta, mis ilmestab ELi ühiseid väärtusi ning on spetsiaalselt kohandatud erivajadustega õppijatele.

Nende eesmärkide saavutamiseks loovad partnerid:


  • interaktiivse kaardi: maa, vee, õhu ja tulega seotud legendide ja lugude kogumik erinevates EL riikides.
  • nelja elemendiga seotud rahvuslikke legende ja lugusid sisaldavad digitaalsed raamatud.
  • metoodilised soovitused täiskasvanute koolitajatele

PARTNERLUS

Projekti koordineerib CVO EduKempen (Belgia) ja projektis osaleb veel 6 partnerit: DomSpain Consulting (Hispaania), Võrumaa Keskraamatukogu (Eesti), Les Apprimeurs (Prantsusmaa), Istituto dei Sordi di Torino (Itaalia), Slovenian Third Age University(Sloveenia), MyArtist (Kreeka).