4-Elements

Täiskasvanute võõrkeele õpe ning kultuuridevahelise suhtluse arendamine e-õppe kaudu

VAATA PROJEKTI

EESMÄRGID

Neli elementi on Erasmus+ KA204 projekt, mis on loodud kultuuri ja pärandi olulisuse esiletõstmiseks Euroopa Liidu tasandil. Projekti eesmärgiks on õpetada koolitajaid, kes töötavad täiskasvanud õppijatega selleks, et võimaldada neil omandada keelelisi ja infotehnoloogilisi oskusi ning Euroopa tööturul nõutavaid kompetentse.

RESSURSID

Digital book

SEE

Videod

SEE

Soovitused

SEE

PARTNERLUS

The project is coordinated by CVO EduKempen (Belgium). The partnership also includes DomSpain Consulting (Spain), The Central Library of Võru County (Estonia), Les Apprimeurs (France), Istituto dei Sordi di Torino (Italy), Slovenian Third Age University (Slovenia), MyArtist (Greece).