4-Elements

Izboljšanje kompetenc v tujem jeziku in medkulturnih
kompetenc ob pomoči e-učenja

OGLEJTE SI PROJEKT

PROJEKT

N 2018-1-BE02 - KA204 - 046866

ŠTIRJE ELEMENTI je projekt, namenjen osveščanju glede pomena kulture in kulturne dediščine in boljšemu odnosu do kulture in kulturne dediščine. Namenjen je tudi izobraževanju izobraževalcev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih, ki si želijo izboljšati svoje spretnosti in kompetence, predvsem tiste, ki so danes potrebne na evropskem trgu dela.

Projekt temelji na kulturnih vrednotah povezanih s štirimi elementi (zemlja, voda, zrak in ogenj). Na ta način želimo pomagati odraslim, da izboljšajo svoje digitalne in jezikovne spretnosti ter medkulturne kompetence.

Partnerji si prizadevajo za razvoj in uporabo inovativnega učnega gradiva. To gradivo bo pripravljeno v obliki e-knjige, primerne za posamezne kulture. E-knjige bodo vsebovale evropske legende in pravljice. V ospredje bodo postavile skupne evropske vrednote in načela. Gradivo bo prilagojeno tudi učencem s posebnimi potrebami.

V ta namen bodo partnerji razvili:


  • Interaktivni zemljevid: zbirko legend in pravljic iz različnih evropskih držav v povezavi z zemljo, vodo, zrakom in ognjem.
  • Digitalne knjige legend in pravljic iz posameznih držav in v povezavi s štirimi elementi
  • Priporočila izobraževalcem odraslih glede metod dela

PARTNERJI

Projekt koordinira CVO EduKempen iz Belgije. Sodeluje šest partnerjev: DomSpain Consulting (Španija), The Central Library of Voru County (Estonija), Les Apprimeurs (Francija), Istituto dei Sordi di Torino (Italija), Slovenian Third Age University (Slovenija) , MyArtist (Grčija).