4-Elements

Izboljšanje kompetenc v tujem jeziku in medkulturnih
kompetenc ob pomoči e-učenja

OGLEJTE SI PROJEKT

Priporočila

Vse gradivo na tej spletni strani smo posebej razvili za učitelje in izobraževalce, da jih bodo lahko uporabljali pri delu z odraslimi, ki se izobražujejo, in prav posebej z odraslimi, ki imajo posebne učne potrebe in prihajajo iz prikrajšanih okolij. To so dolgotrajno brezposelni in odrasli, ki so vključeni v poklicno izobraževanje.

Gradivo je brezplačno in prostodostopno.

Legende iz različnih evropskih kultur in gradivo, ki jih ponazarja, lahko uporabimo za boljšanje temeljnih jezikovnih in računalniških spretnosti. V ta namen so v razdelku Viri na razpolago interaktivne vaje, videoposnetki in zgodbe. Razdelek Priporočila vsebuje praktične vire, ki jih lahko uporabite pri delu s svojimi študenti.

Priporočila

The Recommendations contain practical teaching and learning resources for you to usewith your students.

TOOL KIT

The materials you will find in this tool kit are interactive exercises, videos, stories, and other  resources that can be used to teach and broaden basic skills in language and ICT

PARTNERJI

Projekt koordinira CVO EduKempen iz Belgije. Sodeluje šest partnerjev: DomSpain Consulting (Španija), The Central Library of Voru County (Estonija), Les Apprimeurs (Francija), Istituto dei Sordi di Torino (Italija), Slovenian Third Age University (Slovenija) , MyArtist (Grčija).