4-Elements

Bojlšanje kompetenc v tujem jeziku in medkulturnih
kompetenc ob pomoči e-učenja

OGLEJTE SI PROJEKT

Priporočila

Vse gradivo na tej spletni strani smo posebej razvili za učitelje in izobraževalce, da jih bodo lahko uporabljali pri delu z odraslimi, ki se izobražujejo, in prav posebej z odraslimi, ki imajo posebne učne potrebe in prihajajo iz prikrajšanih okolij. To so dolgotrajno brezposelni in odrasli, ki so vključeni v poklicno izobraževanje.

Gradivo je brezplačno in prostodostopno.

Legende iz različnih evropskih kultur in gradivo, ki jih ponazarja, lahko uporabimo za boljšanje temeljnih jezikovnih in računalniških spretnosti. V ta namen so v razdelku Viri na razpolago interaktivne vaje, videoposnetki in zgodbe. Razdelek Priporočila vsebuje praktične vire, ki jih lahko uporabite pri delu s svojimi študenti.

RECOMMENDATIONS_tittle

recommendations_text

TOOL_KIT_tittle

toolkit_text

PARTNERJI

Projekt koordinira CVO EduKempen iz Belgije. Sodeluje šest partnerjev: DomSpain Consulting (Španija), The Central Library of Voru County (Estonija), Les Apprimeurs (Francija), Istituto dei Sordi di Torino (Italija), Slovenian Third Age University (Slovenija) , MyArtist (Grčija).