4-Elements

Bojlšanje kompetenc v tujem jeziku in medkulturnih
kompetenc ob pomoči e-učenja

OGLEJTE SI PROJEKT

PRIČNIMO SE UČITI

A collection of e-books for learning English and about intangible cultural heritage

UVOD

Glede na svoje poznavanje lahko trdimo, da je ta zbirka e-knjig ena redkih svoje vrste. Namenili smo jo e-učenju in e-poučevanju angleškega jezika kot drugi jezik. Zbirka je namenjena tudi e-učenju in e-poučevanju o evropski nesnovni kulturni dediščini, pri čemer upoštevamo posebne značilnosti različnih ciljnih skupin odraslih “učencev”.

 

O PROJEKTU ŠTIRJE ELEMENTI

Zbirka e-knjig je nastala na podlagi projekta Štirje elementi, projekta Erasmus+ KA2, ki ga je finančno podprla Evropska unija. V projektu se je združilo sedem partnerjev iz sedmih evropskih držav[1]. Namen projekta je pomagati izobraževalcem odraslih, ki želijo svoje “učence” učiti angleškega jezika, pa tudi učiti jih o nesnovni kulturni dediščini, še posebej o mitih, legendah in pravljicah, povezanih s štirimi elementi, ki so: zemlja, ogenj, voda in zrak. Še več, projektno gradivo je moč prilagoditi potrebam posebnega učnega občinstva, npr. potrebam dislektikov, slabo slišečih oseb ali starejših, ki so kakorkoli ovirani in imajo težave, ki lahko nastanejo v starosti. Da bi dosegli te cilje, je bilo pomembno, da imajo projektni partnerji različno, vendar komplementarno znanje. Le takšno znanje je lahko privedlo do ustvarjalne skupine partnerjev. Ti so si med seboj razdelili naloge in se pri tem učili drug od drugega.

 

Prav posebej pomembno je bilo, da so miti, legende in pravljice resnično naša skupna evropska kultura, ki izhaja iz indoevropske kulture. To sta na samem začetku preučevala brata Grimm. Spoznavanje mitov, legend in pravljic krepi skupno zavest o evropski kulturi. Ta projekt pa je potrdil prepričanje, da je med miti, legendami in pravljicami evropskih držav veliko podobnosti. Še več, avtorji projekta so odkrivali, ne samo substance zemlje, ognja, vode in zraka, marveč tudi podobe, ki se navezujejo na njih. Te so si lahko podobne ali različne.

 

Partnerji so skupaj dosegli naslednje rezultate:

  • Interaktivno knjižnico virov z nacionalnimi in lokalnimi miti, legendami in pravljicami. Partnerji so analizirali znanje o njih, ki ga lahko uporabimo kot vir poučevanja in učenja;
  • Konceptualno ozadje projekta (Metodologija);
  • Multimodalni tečaj za izobraževalce odraslih in njihove “učence”;
  • E-knjige za splošno učno občinstvo;
  • Povzetek “nacionalnih in lokalnih” mitov, legend in pravljic v angleškem in nacionalnem jeziku projektnih partnerjev;
  • Smernice za izobraževalce odraslih in Priporočila.

 

 

KOMU SMO ZBIRKO NAMENILI?

Zbirko e-knjig smo namenili izobraževalcem odraslih, predvsem učiteljem angleškega jezika in njihovim skupinam odraslih “učencev”. Četudi je gradivo namenjeno splošni učni publiki, kamor spadajo odrasli in starejši odrasli, pa smo te e-knjige pripravili tudi v mislih na posebne potrebe dislektikov in slabo slišečih. Specifične prilagoditve gradiva pa tudi sicer upoštevajo voljnost človeških možganov in so zato lahko v pomoč vsem “učencem”. Poleg tega bodo te e-knjige zanimive za tiste izobraževalce odraslih, ki verjamejo, da učenje tujega jezika ne moremo ločevati od poučevanja kulture; ni ju moč ločiti od nesnovne kulturne dediščine.

 

KAKO UPORABLJAMO E-KNJIGE?

 Vsaka e-knjiga ima sedem sekcij. V vseh e-knjigah ni vseh sekcij in ni vseh vaj, četudi se vsaka e-knjiga začne z vajami za ogrevanje, t.j. uvodnimi vprašanji, ki se nanašajo na jedrno vsebino lekcije. Uvodna vprašanja mestoma pospremimo s slikami, ki poživijo dialog med “učenci” in izobraževalcem odraslih. Pomembno je, da izobraževalec odraslih pozna koncepte, dejstva in imena, ki so omenjena v lekciji. Ogrevalne dejavnosti tu in tam zahtevajo predhodno usvajanje znanja, ki ga vsebuje Konceptualno ozadje (Metodologija) ali/in Interaktivna knjižnica virov.

Vse e-knjige vsebujejo sekcijo Besedišče z vajami (opredelitev besede, vstavljanje besed itd.) v povezavi z jedrno vsebino lekcije, ta pa je bodisi mit, legenda ali pravljica. Izobraževalec odraslih lahko preveri razumevanje besedišča z uporabo komunikacijskega drila, npr. služabnik: Kdo so služabniki v vaši državi? Kaj je naloga služabnikov? So služabniki pogostnejši od služabnic? Ali služabnike v vaši državi obravnavajo kot člane družine? Kako še drugače v vaši državi imenujete služabnika?

Odvisno od zahtevnostne stopnje učenja tujega jezika, ki ji je namenjena posamezna e-knjiga, lahko sekcija, ki govori o kulturi, vsebuje zgolj nekaj stavkov, lahko pa je besedilo daljše in ima tudi več vaj, ki so namenjene učenju.

Sekcija Poslušanje vsebuje slušne dejavnosti, tem pa sledijo vaje za razumevanje, npr. vaje z odgovori drži in ne drži itd.

Najpomembnejši del e-knjige pa je besedilo mita, legende ali pravljice. Zgodbe v povezavi s štirimi elementi se lahko nanašajo na zgodovinske dogodke, osebnosti, navade, ki so se ohranile v posamezni regiji. Temu delu e-knjige sledijo vaje za bralno razumevanje.

Dodatne dejavnosti si lahko zamisli izobraževalec odraslih ali njegovi “učenci”.

E-knjige ponujajo tudi dodatne vire za “učence”.

 

 

O NESNOVNI KULTURNI DEDIŠČINI MITOV, LEGEND IN PRAVLJIC V POVEZAVI S ŠTIRIMI ELEMENTI

Zakaj je dobro, da preučujemo skupaj angleški jezik in nesnovno kulturno dediščino? V času krize moramo prebivalci Evrope doseči nekakšno duhovno povezanost, ki je nujna za razvoj zavesti o Evropi in ki bo iz Evrope naredila kulturno skupnost. Ta je boljša od skupnosti razmeroma nestalnih evropskih interesov, kakršno poznamo sedaj. Najverjetneje se strinjate z nami. Če je temu tako, si poglejmo nekatere temeljne koncepte, s katerimi se ukvarjamo v tej zbirki e-knjig.

 

KAJ JE KULTURNA DEDIŠČINA?

 Kulturna dediščina je največkrat snovna, monumentalna, potrjenih estetskih vrednosti, medtem ko nesnovna kulturna dediščina ni snovna, ni stabilna, je živa kultura, proces, ki poteka znotraj kulturnih skupnosti. Za to dediščino obstojajo ustrezni kriteriji: avtentičnost, skupnost, pričevanja, značilnosti, možnost, da izgine. O nesnovni kulturni dediščini odloča skupnost, kajti nesnovna kulturna dediščina skupnost krepi. Pomembna je za njeno identiteto in zaznavanje same sebe, za zavest, da ima nekaj, kar jo predstavlja. Navajamo nekaj primerov nesnovne kulturne dediščine: folklora, kultura, umetnost, navade, družina, skupnost, znanje, spretnosti, identiteta, tradicija, posamezni kraji, spomini, pa tudi miti, legende in pravljice, kulturni festivali itd. Če zdaj povzamemo, je kulturna dediščina dediščina skupnosti, tiste skupnosti, ki dediščini pripiše kulturne, družbene in estetske vrednosti.

 

KAJ SO MITI, LEGENDE IN PRAVLJICE?

 Ko bodo “učenci” uporabljali to zbirko e-knjig, bodo razumeli razlike med miti, legendami in pravljicami. Naj povemo, da so miti, legende in pravljice utemeljeni na kolektivnih reprezentacijah.

 

Miti

Najstarejši miti so v povezavi z religijo, umetnostjo in filozofijo. V starih časih, ko so miti še bili v središču družbenega/duhovnega življenja, so bili hkrati tudi nosilci prvinskih resnic, tistih resnic, ki so bile predmet preučevanja in o katerih ni bilo moč dvomiti. Nekateri pa so mite razumeli kot poskus razlage naravnih pojavov ob upoštevanju uveljavljenih prepričanj ljudi. Miti so zakoreninjeni v naši podzavesti. In kdo so mitski junaki? Na začetku so bili miti zgodbe o bogovih, lahko pa tudi o človeških bitjih, o antropomorfičnih živalih ali junakih posamezne kulture. Ti so začeli delovati v nekem prejšnjem svetu, ko je bila zemlja še drugačna od današnje. Lahko pa so miti nastopali tudi v nekem drugem svetu, npr. v svetu podzemlja ali na nebu.

 

Legende

Legende naj bi bile resnične pripovedi, najpogosteje geografsko omejene. Pogosto legende oživijo na kulturnih festivalih. V legendah so nadnaravna bitja, denimo podvodni bogovi, kače, zmaji itd.

 

Pravljice

 Sporočila pravljic so neposredna. V njih ni psihološke razlage, kakor tudi ni velikih podrobnosti. Pravljice so resnične zgodbe. Osrednji junaki so ljudje ali personalizirani predmeti in pojavi. Kar pomislite na pravljice in ljudske zgodbe, ki jih poznate. Kljub vsemu pa so tudi v pravljicah navzoči štirje elementi, ki podpirajo delovanje ljudi ali mu nasprotujejo.

 

Kaj so štirje elementi in kakšne reprezentacije zbujajo?

 V stari Grčiji so štirje elementi predstavljali vso zapletenost narave in vse substance. V štirih elementih se strnejo glavne podobe naše kulture.

Gaston Bachelard (1884–1962) je filozof znanosti. Bil je prvi, ki je analiziral domišljijske podobe v povezavi s substanco. Štirje elementi (voda, zemlja, ogenj, zrak) so povezani z bogatimi in nestalnimi podobami v književnosti, mitih, legendah in pravljicah. Štirje elementi imajo tudi snovni vidik in na njihovo snovnost se pripenjajo domišljijske podobe.

 

Zemlja je mehka ali trda. Bachelard razpravlja o zemlji in o podzemlju, na katerega navezuje sanje o počitku, sanje o vkoreninjenosti. Nadalje preučuje podzemlje in znova podobe počitka, nabiranja moči. Mati zemlja simbolizira materinstvo, pa tudi počitek in grozečo nevarnost.

Rodovitna zemlja to je prostor, kjer se nekaj začenja in razvija v velikem obsegu. Številne evropske zgodbe pripovedujejo, da je bil naš svet na začetku skalnat. Rodovitna zemlja je nastala iz telesa boga, iz ostankov, ki jih je bog pustil na zemlji. To tradicijo npr. srečujemo v germanskih mitih, kjer je velikan Ymir žrtvovan zato, da bi zemlja postala plodna. Meso, nastalo iz telesa žrtvovanih, ustvarja plodno zemljo. Njihova kri ustvarja morja in jezera, krvne žile ustvarjajo reke, lasje postanejo drevesa, kosti gore in možgani oblaki.

Škrati in druga bitja – po pripovedovanju varujejo skrivnostni svet zemeljskih zakladov (rudnike, drago kamenje, izvire vode, plodna polja ali divjačina). Škrati in druga bitja so povezani z ljudskimi podobami. Včasih so verjeli, da so zemeljski zakladi pod nadzorom škratov in drugih majhnih nadnaravnih bitij, ki se pojavljajo kjerkoli – v gozdovih, starih čebelnjakih, gorah, rudnikih, ali močvirjih; poleg domačega ognjišča, v kovačnicah in čevljarnicah.

  Voda budi sanjske podobe. Tisti, ki so se rodili v bližini reke, jezera itd. ne morejo živeti brez vode in sanjajo o njej. Gaston Bachelard ceni mirne, bistre vodne površine z bežečimi podobami, pa tudi temne globočine, kjer se rojevajo miti in fantazmi.

 Ogenj in ognjeni zublji – “Vse, kar se hitro spreminja, lahko razložimo s podobo ognja.” Ogenj predstavlja dobro in zlo (to velja tudi za vse druge elemente). Tako v očeh Gastona Bachelarda ogenj budi podobe strasti in navdušenja, pa tudi destrukcije: ogenj vam lahko uniči hišo in vse, kar imate, v manj kot uri. Ogenj lahko uniči cel gozd, da na koncu ostane le pepel in zažgan les.

Zrak je mešanica plinov. Povezan je s sanjami o letenju, podobami padanja, modrega neba, zvezd, oblakov, dreves, vetra, neviht itd.

 


Lesson Plans

Charles Vs Pot B1
...
The Moon Extinguishers B1
...
The Northern Lights B1-B2
...
The Treasure Bearers In The Wheel Hub A2-B1
...
Saint George And The Dragon B1
...
The Drummer Of The Bruc A2-B1
...
Merlin B1
...
Mistral Legend B1
...
Daedalus And Icarus B1
...
Prometheus And The Present Of Fire B1
...
Il Toro A2
...
The Two Horns Of The Bisalta A2-B1
...
Jami Dragon C1
...
Water Sprite Of Bohinj Lake C1
...